9 Temmuz 2010 Cuma

Excel formülleri

Excel belgelerini bir kelime-işlem programıyla yapılabilen listelerden farklı kılan, formülleridir. Formül, bir hücreye girdiğimiz ve bize bir sonuç bildiren denklemdir. Formülleri, Formül çubuğuna, = işaretiyle başlayarak yazarız. Formülün sonucu, formülün bulunduğu hücrede gösterilir. Bir formülde şu unsurlar bulunabilir:
1. İşlem işaretleri: artı, eksi, çarpı, bölü. (Excel’in yardım metinlerinde bunlara işleç dendiğini göreceksiniz.)
2. Hücre veya hücre grubu adresleri (başvuru, referans): A1, B2 A1:A15 gibi
3. Sayılar ve metinler
4. Excel’in kendi kullanılmaya hazır fonksiyonları (SUM gibi)
Bir hücreye formülü, elle girebiliriz. Bunun için hücreyi seçip, formül çubuğuna önce eşittir (=) işaretini, ardından formülün diğer unsurlarını yazarız. Örneğin, A3 hücresinde A1’deki değerin A2’ye bölünmesinin sonucu yer alsın istiyorsak, A3’ü tıklayıp formül çubuğuna “=A1/A3” yazmamız gerekir. Formül girişinin bittiğini belirtmek için klavyeden Enter tuşuna basmak veya başka bir hücreyi tıklamak gerekir.
Formülleri, Mouse işaretçisiyle, hücrelere, hücre gruplarına işaret ederek de girebiliriz. Yukarıdaki örneği işaretleyerek uygulamak için, A3’ü tıklayıp, “=” işaretini yazdıktan sonra, klavyede yukarı ok tuşuna iki kere basarak, A1’i seçilmiş hale getirmek, klavyede bölü (/) tuşuna basmak, tekrar yukarı oka basarak A2’yi seçilmiş hale getirdikten sonra Enter’a basmak yeter. Bu işlemi yaparken, yukarı oklara bastığınız sırada Excel’in A1 ve A2 hücrelerinin çevresine kesik çizgili bir çerçeve koyduğuna dikkat edin: bu hücrenin bir formülde referans olarak kullanılacağının işaretidir. Excel’de formülleri özel bir bölümde ele alacağız.
/////////////////////KUTU//////////////////////////////
Kesirli sayılar
Excel’de bir hücreye 7/8, 12/25 gibi kesirli sayı girerseniz, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kesirin böleni ve bölüneni 12’den küçükse, Excel bunu tarih sanabilir. “6/7” yazarak Enter’a bastığınızda, hücrede “6 Tem.” metni belirir. Her iki sayı da 12’den büyükse, Excel bunu sayı olarak değil, metin olarak değerlendirir. Excel’e kesirli sayı kabul ettirmek için, hücreye “0” (sıfır) rakamını yazın, klavyede aralık tuşuna basarak bir boşluk verin ve “6/7” yazın. Hücrede 6./” sayı olarak belirir; formül çubuğunda ise “0,857” rakamını (bölümün sonucu) görürsünüz. Bir sayının kesinli bölümünü de hücreye girebilirsiniz. Örneğin “5 7/8” yazmak için önce “5” yazın; boşluk verin ve “7/8” yazın. Formül çubuğunda 5,875, hücrede ise “5 7/8” sayılarını göreceksiniz.
/////////////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////
Hücrelerle İşlemler
Bir veya daha çok hücredeki metni veya diğer unsurları silmek için hücreyi veya grubu seçin ve klavyede Del tuşuna basın; bunu seçili hücre veya hücreleri sağ tıklayarak ve açılacak menüden İçeriği Temizle maddesini seçerek de yapabilirsiniz. Aynı menüde bir de Sil maddesi göreceksiniz. Sil komutu, hücre veya hücre grubunu, tüm satırı veya tüm sütunu yok eder; ve size boşalan yerin nasıl doldurulacağına ilişkin dört seçenek verir: yok edilecek hücreden boşalacak yerin sağdaki veya aşağıdaki hücrelerle doldurulması; satırın veya sütunun tümüyle kaldırılması. Hücre veya hücrelerin içeriğinin silinmesi için Düzen menüsünden Temizle maddesini de seçebilirsin. Temizle komutu size farklı seçenekler sunar. Bunların arasında, seçili hücre veya hücrelerin içerikleri ve içeriklere verdiğiniz biçimlerin tümünü silen Tümü maddesi; sadece bu hücre veya hücreler grubundaki değerlere verdiğiniz biçimleri silen Biçimler maddesi; biçimlendirmeye dokunmadan sadece değerleri silen İçindekiler maddesi; ve biçimlere ve içeriğe dokunmadan sadece bu gruba eklediğiniz açıklamaları silen Açıklamalar maddesi vardır.
/////////////////////////////KUTU///////////////////////////
Hücrelere açıklama koyabilirsiniz
Excel belgelerinizi başkalarıyla paylaşacaksanız, ya da yaptığınız bir işi sonradan hatırlamak için kendinize, hücre içerikleriyle, formülleriyle veya istediğiniz konuda açıklamalar koyabilirsiniz. Açıklama koymak istediğiniz hücreyi sağ-tıklayın; açılacak menüden Açıklama Ekle maddesini seçin. Excel, o sırada programın kullanıldığı Windows oturumunu açmış kullanıcı veya program adına kayıtlı kişinin adıyla bir Açıklama kutusu açar:

Bu kutunun içine bilgileri girdikten sonra başka bir yeri tıklayın. Açıklama girdiğiniz hücrenin sağ üst köşesinde küçük, kırmızı bir işaret oluşur. Mouse işaretçisini bu kırmızı işaretin üzerine getirirseniz, Excel açıklamayı görüntüler. İsterseniz, kutuyu sağ tıklayıp, açılacak menüden Açıklamayı Görüntüle maddesini seçebilirsiniz. Aynı yolla açıklamayı değiştirebilir veya tümüyle kaldırabilirsiniz.
/////////////////////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////
İçinde bilgi olan hücre veya hücreleri aynı sayfada başka yere, aynı kitap içinde başka sayfaya, veya başka kitabın bir sayfasına kopyalayabilir veya tümüyle aktarabilirsiniz. Bunun en kestirme yolu, sürükle-bırak yöntemidir. Bir veya daha çok hücreyi aynı sayfada başka yere aktarmak için:
1. Aktarılacak veya kopyalanacak hücreleri seçin;
2. Mouse işaretçisini hücrenin veya grubun çevresinde oluşacak çerçevenin herhangi bir yerine getirin (kalın artı işareti şeklindeki imleç oka dönecektir);
3. Hücre veya hücreleri yeni yerine götürüp, bırakın.
Seçtiklerinizi sürüklemeye başlamadan önce klavyede Ctrl tuşunu tutarsanız, ok şeklindeki imlecin ucunda bir artı işareti belirir ve sürüklediğiniz hücre veya hücrelerin yeni yerlerinde birer kopyası oluşur.
Mouse işaretçisini seçili bir hücre veya hücrenin çerçevesine getirdiğiniz oka dönmüyorsa, Araçlar menüsünden Seçenekler maddesini seçin ve Hücre Sürükleme ve Bırakmaya İzin Ver satırının önüne işaret koyun.
Seçtiğiniz hücreleri, aynı kitabın başka sayfasına veya başka kitaba taşıyabilirsiniz. Bunun için farklı sayfaların yan yana görüntüde olması gerekir. (Bir kitabın farklı sayfalarını yanmana görüntüleyebilmek için Pencere menüsünden Yeni Pencere maddesini seçebileceğinizi; birden fazla kitap açtığınızda ise yine Pencere menüsünden Yerleştir maddesi yoluyla bütün açık kitapları aynı Pencerede görüntüleyebileceğini hatırlayın.)
Hücre veya hücre grubunu, Düzen menüsünden Kes veya Kopyala yoluyla panoya alabilir ve başka sayfalara ve kitaplara Düzen menüsünden Yapıştır yoluyla aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.
//////////////////////////KUTU///////////////////
Yeni Pano
Office 2000 ailesi, Windows’un sadece son kestiğiniz veya kopyaladığınız unsuru tutabilen panosunu, 12 farklı öğe tutabilir hale getiriyor.

Mouse işaretçisini yeni pano kutusunun üzerinde dolaştırırsanız, hızlı ön izleme denen yöntemle, panoda tutulan kesilmiş veya kopyalanmış öğelerin içeriklerinin bir bölümünü görebilirsiniz. Bu öğelerden arzu ettiklerinizi yeni sayfalarına veya yerlerine yapıştırmak için panodaki simgeyi tıklamanız gerekir. Yapıştırma işlemini Excel’de Düzen menüsünden Yapıştır’ı seçerek yapmak isterseniz, panoya en son aldığınız öğe yapıştırılacaktır.
////////////////////////////////KUTU BİTTİ////////////////////
Bir hücrenin içeriğini değiştirmek istediğiniz zaman bütün yapacağınız, hücreyi seçip, yeni metni, değeri veya formülü yazmaktan ibarettir. Bilgi girerken veya mevcut verileri değiştirirken hata yaptığınız kanısına varır ve yaptığınız işten vazgeçmek isterseniz, Excel’in geriye doğru 16 adım gidebilen Vazgeç menüsünden yararlanabilirsiniz. Bir eylemden vazgeçmek için Düzen menüsünden Geri Al maddesini seçin. Excel, size hangi işten vazgeçmek istediğinizi sondan başa doğru soracaktır. Vazgeçmek istediğiniz adımı buluncaya kadar klavyede Ctrl+Z tuşlarına veya Ctrl+Backspace tuşlarına basabilirsiniz. aynı işlem, araç çubuğunda Geri Al simgesi tıklanarak da yapılabilir. Bu durumda Excel vazgeçebileceğiniz işleri liste halinde gösterir. Geri almak istediğiniz adımı bu listede tıklayabilirsiniz. Burada dikkat edilecek bir nokta, geri aldığınız adımdan sonraki bütün adımların da kendiliğinden geri alınmasıdır.

7 Temmuz 2010 Çarşamba

Excel eger formulu

EĞER FORMÜLÜ

Eğer B5 hücresi Boşsa C1 hücresini boş bırak boş değilse B1 dolu yaz

=EĞER(B1="";"";"B1 DOLU")


'Eğer B5 Hücresi 1 Zayıf 2 ise iyi yazdıran formül

=EĞER(B5=1;"Zayıf";EĞER(B5>=2;"İyi")))


'Eğer B1 Hücresi Sıfırdan büyükse hücreye 1 yaz değilse boş bırak

=EĞER(B1>0;1;"")


=EĞER(VE( Formülünün kullanımı) Soru:formül kullanarak mesela 2 ile 3 arası "iyi" 3-5 arası "pekiyi" olacak?

=EĞER(VE(B5>=1;B5<=2);"Zayıf";EĞER(VE(B5>=2;B5<=3) ;"İyi";EĞER(VE(B5>=4;B5<=5);"Pekiyi"))) Eğer D3 Hücresi ile A3 Hücrelerindeki veri aynı ise B2 deki değeri D3 Hücresinin önüne yazar. (Formülü E3 Hücresine Yazınız.) =EĞER(D3=A3;B3;"") MİNİMUM - MAKSİMUM ORTANCA VE ORTALAMA FORMÜLLERİ MİN - A1 VE A10 HÜCRELERİ ARASINDAKİ EN KÜÇÜK DEĞERİ BULUR =MİN(A1:A10) MAK- A1 VE A10 HÜCRELERİ ARASINDAKİ EN BÜYÜK DEĞERİ BULUR =MAK(A1:A10) BELİRTİLEN ARALIKTAKİ EN BÜYÜK DEĞERDEN EN KÜÇÜK DEĞERİ ÇIKARIR =MAK(C5:E8)-MİN(C5:E8) ORTANCA- A1 VE A10 HÜCRELERİ ARASINDAKİ ORTANCA DEĞERİ VERİR =ORTANCA(A1:A10) ORTALAMA FORMÜLÜ Belirtilen Hücreler arasındaki değerlerin ortalamasını verir =ORTALAMA(EĞER(A1:A10=0;0;A1:A10)) TARİH FORMÜLLERİ Haftanın Günü =EĞER(YADA(HAFTANINGÜNÜ(A4+1)=1;HAFTANINGÜNÜ(A4+1) =7);A4+3;A4+1) Ayın Son Gününü Verir =TARİH(YIL(A1);AY(A1)+1;0) Ayın Gününü Yazar =TARİH(YIL(A1);AY(A1);1)+ELEMAN(HAFTANINGÜNÜ(TARİH (YIL(A1);AY(A1);1));1;0;0;0;0;0;2) Ayın Son Gününü Verir =TARİH(YIL(A1);AY(A1)+1;0)-(MAK(0;HAFTANINGÜNÜ(TARİH(YIL(A1);AY(A1)+1;0);2)-5)) Bir Önceki Ayın Son Tarihinin verir =TARİH(YIL(A1);AY(A1);0) iki Tarih arasındaki hafta ve günü verir =NSAT((B1-A1)/7)&" Hafta "&MOD(B1-A1;7)&"Gün" ay ve gün manuel yıl otomatik =TARİH(YIL(ŞİMDİ());12;25) A1 HÜCRESİNE =BUGÜN() FORMÜLÜNÜ GİRİN B1 HÜCERİSİNE A1 HÜCRESİNDEKİ TARİHİN; 1 GÜN SONRASININ İÇİN : =A1+1 1 HAFTA SONRASI İÇİN : =A1+7 1 Ay Sonrası için : =TARİH(YIL(A1);AY(A1)+1;GÜN(A1)) 1 Yıl Sonrası İçin : =TARİH(YIL(A1)+1;AY(A1);GÜN(A1)) Bir önceki ayın Son gününün tarihi için :=TARİH(YIL(A1);AY(A1);GÜN(A1)-GÜN(A1)) Bir Sonraki Ayın Tarihi için : =TARİH(YIL(A1);AY(A1)+1;GÜN(A1)-GÜN(A1)+1) Formüllerinden yararlanabilirsiniz. SAYMA İŞLEMLERİ A3 HÜCRESİ İLE A12 HÜCRELERİ ARASINA GİRİLEN AYNI VERİLERİ SAYAR =EĞERSAY(A3:A12; A3:A12) BELİRTİLEN HÜCRE ARALIĞINDAKİ HÜCRELERİ SAY =BAĞ_DEĞ_SAY =BAĞ_DEĞ_SAY(C5:E8) BELİRTİLEN HÜCRE ARALIĞINDAKİ DOLU HÜCRELERİ SAY =BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY =BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(C5:E8) A2:A16 ARASINDAKİ BOŞ HÜCRELERİ SAYAR =BOŞLUKSAY(A2:A16) MAKROLARLA FORMÜL İŞLEMLERİ MAKRO İLE TOPLAMA VE BÖLME YAPMA Sub topla_böl() Range("C1") = (Range("A1") + Range("A2")) / 2 End Sub E1 Hücresi ile E15 HÜCRELERİNİN TOPLAMINI A1 E YAZ Sub Topla() [A1].Value = Application.Sum([E1:E15]) End Sub E1 Hücresi ile E15 HÜCRELERİNİN TOPLAMINI A1 E YAZ Sub Topla() [A1].Value = Application.Sum([E1:E15]) End Sub MAKRO İLE ÇARPMA YAPMA - D1 HÜCRESİNE A1 VE B1 HÜCRELERİNİN ÇARPINI YAZ Sub Carp() Range("D1") = Range("A1") * Range("B1") Range("D1").Formula = "=(A1 * A1)" End Sub ÇALIŞMA KİTABININ İLK SAYFASINI AKTİF ET VE A3 HÜCRESİNE 5 YAZ. A4 HÜCERİSEN FORMÜL GİR Sub degerformul() Worksheets(1).Activate ActiveSheet.Range("A3").Value = 5 ActiveSheet.Range("A4").Formula = "=A5+B8" End Sub AKTİF SAYFADAKİ FORMÜLLERİ BULAN VE TOPLAM FORMÜL SAYISINI MESAJ KUTUSUNDA GÖSTEREN KODLAR Sub formullerim() Dim R As Integer R = 0 Range(Cells(1, 1), Selection.SpecialCells(xlLastCell)).Select For Each Cell In Selection If Left(Cell.Formula, 1) = "=" Then R = R + 1 End If Next Cell Selection.SpecialCells(xlFormulas, 23).Select MsgBox "Toplam " & R & " Formül " & _ ActiveSheet.Name & " Adlı Sayfada Bulundu" End Sub AKTİF SAYFADAKİ FORMÜLLERİ BULUP YENİ SAYFAYA LİSTELER Sub formullistele() Dim FormulaCells As Range, Cell As Range Dim FormulaSheet As Worksheet Dim Row As Integer ' Create a Range object for all formula cells On Error Resume Next Set FormulaCells = Range("A1").SpecialCells(xlFormulas, 23) ' Exit if no formulas are found If FormulaCells Is Nothing Then MsgBox "No Formulas." Exit Sub End If ' Add a new worksheet Application.ScreenUpdating = False Set FormulaSheet = ActiveWorkbook.Worksheets.Add FormulaSheet.Name = "Formulas in " & FormulaCells.Parent.Name ' Set up the column headings With FormulaSheet Range("A1") = "Address" Range("B1") = "Formula" Range("C1") = "Value" Range("A1:C1").Font.Bold = True End With ' Process each formula Row = 2 For Each Cell In FormulaCells Application.StatusBar = Format((Row - 1) / FormulaCells.Count, "0%") With FormulaSheet Cells(Row, 1) = Cell.Address _ (RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) Cells(Row, 2) = " " & Cell.Formula Cells(Row, 3) = Cell.Value Row = Row + 1 End With Next Cell ' Adjust column widths FormulaSheet.Columns("A:C").AutoFit Application.StatusBar = False End Sub AKTİF HÜCREDEKİ FORMÜLÜ VEREN MSGBOX ÇALIŞMASI Sub AddressFormulasMsgBox() 'Displays the address and formula in message box For Each Item In Selection If Mid(Item.Formula, 1, 1) = "=" Then MsgBox "The formula in " & Item.Address(rowAbsolute:=False, _ columnAbsolute:=False) & " is: " & Item.Formula, vbInformation End If Next End Sub FAREYLE SEÇTİĞİNİZ HÜCRELERDEKİ FORMÜLLERİ AÇIKLAMA OLARAK YAZDIRAN KODLAR Sub formulacikla() Dim cell As Range Selection.ClearComments For Each cell In Selection If cell.HasFormula Then cell.AddComment cell.Formula cell.Comment.Visible = False cell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True End If Next cell End Sub HÜCRELERE VERİLEN AD'LARI SİLER Sub DeleteRangeNames() Dim rName As Name For Each rName In ActiveWorkbook.Names rName.Delete Next rName End Sub B1:G13 HÜCRELERİ ARASINDAKİ VERİLERİ SIFIR YAP Sub ResetTest1() For Each n In Range("B1:G13") ' Substitute your range here If n.Value <> 0 Then
n.Value = 0
End If
Next n
End Sub


AKTİF HÜCREYE GİRİLEN RAKAMLARI ALTAKİ STATUSBAR DA TOPLAYAN KODLAR

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Dim myVar As Double
myVar = Application.Sum(Columns(Target.Column))
If myVar <> 0 Then
Application.StatusBar = Format(myVar, "###,###")
Else
Application.StatusBar = False
End If
End Sub


TOPLAM FORMÜLÜNÜ HER DEFASINDA BİR ALTA TOPLAYAN KODLAR

Sub Addieren()
Dim rng As Range
Set rng = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
rng.Formula = "=SUM(A1:A" & rng.Row - 1 & ")"
End Sub


VBA YAZILAN FORMÜLLERE KESİN BAŞVURU İŞARETİ KOYMAK İÇİN KULLANILAN KODLAR ($A$4)

Sub VariableInFormel()
Dim iCol As Integer
iCol = Range("B1").Value
Range("B2").Formula = _
"=SUM(R1C" & iCol & ":R100C" & iCol & ")"
End Sub

5 Haziran 2010 Cumartesi

Excel'de formuller

Formüller toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerin dışında hücrelerin içindeki verileri karşılaştırıp sonuç üretmek için kullanılır.

Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki diğer hücrelerde, aynı kitabının diğer sayfalarındaki hücrelerde veya diğer kitaplardaki sayfaların hücrelerinde kayıtlı değerleri veya metinleri kullanılabilir.

Formül yazarken uyulması gereken kurallar şunlardır :

* Formüller işlem yapılacak hücreye girilerek veya işlem yapılacak hücreye tıklandıktan sonra fx formul çubuğundan girilebilir.
* Her formül ” = ” işareti ile başlar.
* Formülde karakter dizileri ve boşluklar tırnak içinde yazılır. “okul”, “bilgisayar” vb.
* Formülde matematiksel ifadeler doğru ve eksiksiz yazılmalıdır.
Hücrenin içerisindeki değeri sürekli kullanacağımız zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve satır adlarının önüne ” $ ” işaretini koymamız gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar çoğaltısa da içerisindeki değer değişmez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül çoğaltıldığı zaman A1 değeri kullanıldığı hücreye göre değişecek fakat D1 değeri hep sabit duracaktır.)

25 Mayıs 2010 Salı

Excel formulleri hakkinda

Excel, kullanımı itibariyle basit bir derleyicidir. Bunun yanısıra kompleks işlemler için kullanılan çok yaratıcı özellikleri de bulunmaktadır. Makrolarla da desteklenen excel tam olarak belirli bir kitleye değil tüm bilgisayar kullanıcılarına hitap etmektedir. Bu hitabet öylesine kuvvetlenmiştir ki son zamanlarda excel kursları ciddi anlamda işler yapmakta, bu işten para kazanmaktadırlar. Makrolar, excel'in bir çeşit üst versiyonuna tekabül etmektedirler. Nitekim excel'de makro kullanımı basit bir iş değildir. Hele makro yapımı hiç basit bir işlem değildir.

21 Mayıs 2010 Cuma

Merhaba

Yeni blogumuzla herkese merhaba diyoruz. Burada bircok excel formulunu rahatlıkla bulabileceksiniz. Bu açıdan size destek vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın... Türkiye'nin en iyi excel formülleri sitesine şimdiden hoş geldiniz. Türkiye'de bir ilke imza atarak canlı destek hattımızı da hizmete sunacağız. Böylece canlı olarak bizlerden destek alabileceksiniz.
Türkiye'de bir ilke imza atmamız elbette bazı insanları kıskandıracaktır. Buna da alışmamız gerekecek diye düşünüyorum. Yapacak pek bir şey yok en nihayetinde...